796529202
1
2
3
sample28

Metoda Vojty

Vojta i jego metoda.

Profesor Vojta opracował bardzo precyzyjną terapię i diagnostykę kinezjologiczną (rozwoju ruchowego) niemowląt.

Im wcześniej zauważymy odchylenie od prawidłowości w motoryce spontanicznej dziecka, w reakcjach ułożeniowych i w aktywności odruchów pierwotnych oraz im odchylenie to będzie większe, tym wcześniej i w większym stopniu może dojść do zablokowania realizacji rozwoju ruchowego u dziecka.

Jeśli badanie neurokinezjologiczne wykaże odchylenia od prawidłowości, to możliwie najwcześniejsze zastosowanie metody odruchowej lokomocji pozwoli na niedopuszczenie do patologicznego rozwoju, a przynajmniej zminimalizowanie jego skutków.

Efektem takiego działania może być prawidłowy rozwój, a jeśli mimo wszystko dojdzie do patologicznego rozwoju (mózgowego porażenia dziecięcego) to jego rozmiary i skutki będą możliwie najmniejsze. Konieczność możliwie najwcześniejszego wprowadzenia terapii podyktowana jest, istnieniem największej plastyczności mózgu w pierwszych miesiącach życia dziecka.

Najlepszy okres dla jej rozpoczęcia to pierwsze trzy miesiące życia, najpóźniej do końca piątego miesiąca. Pierwsze trzy miesiące życia dlatego, gdyż w tym okresie w prawidłowych warunkach kształtuje się fizjologiczny wyprost kręgosłupa.

Ocena i wskazania do terapii.

Fizjoterapeuta przeszkolony w metodzie (z certyfikatem Międzynarodowego Towarzystwa Vojty - Internationale Vojta Gesellschaft):

Wskazania do terapii:

Ograniczenia i przeciwskazania.

Pamiętać musimy jednak o tym, że terapia Vojty nie jest w stanie stworzyć czegoś nowego. Możliwości i granice terapii zależeć będą od momentu życia dziecka, w którym doszło do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, od jego umiejscowienia, rozległości, a także od ewentualnego wystąpienia wrodzonych chorób lub wad mózgu. Możemy wpływać jedynie na nieuszkodzone obszary mózgu, mobilizować je do przejmowania funkcji tych części mózgu, które zostały uszkodzone.

Przeciwwskazania do terapii:

Kontakt e-mail:
O mnie

Specjalista fizjoterapii. Certyfikowany terapeuta metody Vojty oraz metody Integracji Sensorycznej.
Imię i nazwisko:

Magdalena Halczuk

Adres e-mail:

Ropica Polska, Gorlice

Telefon:

796529202

strzałka do góry