796529202
1
2
3
sample28

Integracja sensoryczna

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Podstawowym celem rozwoju motorycznego jest nabywanie i doskonalenie umiejętności o charakterze funkcjonalnym. Poprzez każdą czynność ruchową dostarczana jest do mózgu znaczna porcja wrażeń zmysłowych. Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Dane te pochodzą z receptorów:

Mózg nieustannie organizuje te wiadomości- lokalizując je, rozpoznając, segregując i integrując.

Praktycznie nie ma możliwości sprawnego funkcjonowania ruchowego bez właściwego odbierania bodźców, ich integrowania i odpowiadania na doznania zmysłowe. Każda czynność ruchowa jest tzw. kompleksem czuciowo- ruchowym nazywanym doświadczeniem sensomotorycznym.

Wszyscy jesteśmy świadomi występowania i działania zmysłu smaku, węchu, wzroku oraz słuchu. Ale większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała. Tak jak oczy rejestrują informacje wzrokowe i przekazują je do mózgu w celu ich zinterpretowania, tak wszystkie pozostałe zmysły posiadają receptory odbierające bodźce i przekazujące je do mózgu. Komórki znajdujące się w skórze przekazują informacje dotyczące lekkiego dotyku, bólu, temperatury oraz nacisku. Struktury e uchu wewnętrznym rejestrują ruch oraz zmiany pozycji głowy. Odpowiednie struktury mięśni, stawów oraz więzadeł warunkują świadomość pozycji ciała. Te trzy podstawowe zmysły leżą u podstaw rozwoju ruchowego dziecka.

Adekwatna integracja sensoryczna jest podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania. Wysoce skomplikowane procesy takie jak koordynacja ruchowa, planowanie ruchu, percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie, pisanie, liczenie, są zależne od procesów integracyjnych dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym. Natomiast zaburzenia integracji wpływają negatywnie na działanie tych funkcji.

Rodzaje trudności i problemów dziecka:

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej mogą występować w różnych kombinacjach i z różnym nasileniem.

Na czym polega terapia Integracji Sensorycznej?

Ma ona postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą.

Terapia Integracji Sensorycznej musi być prowadzona przez certyfikowanego terapeutę.

Istota omawianej terapii polega na dostarczeniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, powiązanych z różnymi sytuacjami ruchowymi. Terapia ta ma podnieść poziom samoakceptacji, poprawić samoobsługę, koncentrację uwagi oraz rozumienie i zdolność wykonywania poleceń.

Kontakt e-mail:
O mnie

Specjalista fizjoterapii. Certyfikowany terapeuta metody Vojty oraz metody Integracji Sensorycznej.
Imię i nazwisko:

Magdalena Halczuk

Adres e-mail:

Ropica Polska, Gorlice

Telefon:

796529202

strzałka do góry