796529202
1
2
3
sample28

Skale w fizjoterapii dorosłych

Dodano: 2016-04-03, 21:25
Na pierwszym miejscu stawia się czynności konieczne do funkcjonowania w codziennym życiu (Activities of Daily Living- ADL). Skala ADL składa się z 6 pytań oceniających stopień samodzielności. Im mniejsza suma uzyskanych punktów, tym większa niezdolność pacjenta do samodzielnego funkcjonowania, gorsza jakość życia oraz koniecznoś...
Czytaj więcej

Test marszowy

Dodano: 2016-04-02, 13:22
Bardzo popularnym i bezpiecznym testem do oceny wydolności jest 6-minutowy test korytarzowy. Jest on pomocny w diagnostyce, ocenie efektów leczenia oraz prognozowaniu zachorowalności pacjentów. Względne przeciwskazania to: - tętno spoczynkowe powyżej 120 uderzeń/min - ciśnienie skurczowe powyżej 180mmHg, rozkurczowe powyżej 100mmHg -...
Czytaj więcej

Choroby nerwowo-mięśniowe

Dodano: 2016-03-29, 18:06
Do chorób tych zaliczane są zespoły chorobowe, w których dochodzi do zaburzeń funkcji jednostki motorycznej obejmującej: komórkę ruchową rogów przednich i włókno nerwowe, płytkę nerwowo-mięśniową oraz włókno mięśniowe. W obrazie klinicznym w większości przypadków dominuje osłabienie siły mięśniowej, zaniki mięśni, os...
Czytaj więcej

Ból

Dodano: 2016-03-28, 10:12
Międzynarodowa Organizacja Leczenia Bólu podaje następującą definicję: "Ból jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe, powstałe na skutek potencjalnego lub faktycznego uszkodzenia komórek albo tkanek bądź w ten sposób odbierane." Definicja ta wyznacza dwa niezależne obszary generowania bólu. Jeden z nich to obiektywne przyczyny, wynik...
Czytaj więcej

Cele kinezyterapii w neurologii

Dodano: 2016-03-28, 09:56
Rozwiązaniem pierwszego wyboru w uzyskaniu celu leczenia jest zawsze przywrócenie lub utrzymanie stanu aktywności w formie przedchorobowej. W praktyce jednak często jest to poszukiwanie kompromisu pomiędzy przywracaniem normalnej aktywności, a kompensacją sterowaną. Każdy chory dąży do osiągnięcia swojego celu (np. samodzielne chodze...
Czytaj więcej

Łokieć tenisisty

Dodano: 2016-03-19, 21:49
Łokieć tenisisty jest zespołem bólowym bocznej części łokcia, związanym z entezopatią w obrębie przyczepu bliższego mięśni prostowników nadgarstka do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Zmiany wywołane najprawdopodobniej licznymi mikrourazami i przeciążeniem dotyczą głównie m. prostownika promieniowego nadgarstka k...
Czytaj więcej

Specjalizacja z fizjoterapii

Dodano: 2016-03-18, 20:11
Dużo tego...... póki co, przedstawiam zestawienie obowiązkowych kursów, modułów i staży. Może wkrótce się przymierzę do szerszego opisu 4 letnich studiów specjalizacyjnych z fizjoterapii. ...
Czytaj więcej

Skale w fizjoterapii dzieci

Dodano: 2016-03-17, 14:27
W neurologicznym postępowaniu diagnostycznym w zależności od wieku uwzględnia się różne skale oceny dziecka, pokazujące jego aktualny stan rozwoju psychoruchowego oraz stopień dojrzałości do samodzielnego życia. Poniżej przedstawiam ocenę napięcia mięśniowego wg Ashworth i inne skale. SKALA ASHWORTH 0. Napięcie prawidł...
Czytaj więcej

Wzajemne uwarunkowania rozwoju

Dodano: 2016-03-17, 09:25
"Raz uruchomiony zegar rozwoju dziecka biegnie nieustannie i jest niezwykle precyzyjny. Rozwój tej jest charakterystyczny- zawsze narząd bardziej precyzyjny rozwija się z mniej precyzyjnego, a funkcja wyższa na bazie niższej." PRAWIDŁOWY ROZWÓJ RUCHOWY DZIECKA W 1 ROKU ŻYCIA Model rozwoju ruchowego każdego człowieka i droga teg...
Czytaj więcej

Skolioza

Dodano: 2016-03-15, 14:29
DEFINICJE: Skolioza- ogólne określenie stanu, w którym kręgosłup wykazuje odchylenia od płaszczyzny pośrodkowej. Skolioza idiopatyczna charakteryzuje się pięcioma cechami: a) Skrzywienie kręgosłupa rozwija się w trzech płaszczyznach ciała b) Występuje w wieku rozwojowym c) Dotyczy pozornie zdrowych osób, u których nie stwierdza...
Czytaj więcej
Strona:< poprzednia123następna >
Kontakt e-mail:
O mnie

Specjalista fizjoterapii. Certyfikowany terapeuta metody Vojty oraz metody Integracji Sensorycznej.
Imię i nazwisko:

Magdalena Halczuk

Adres e-mail:

Ropica Polska, Gorlice

Telefon:

796529202

strzałka do góry